Sayfalar

PİSA SINAVI

   Kemal Türkeli Ders vererek LYS YGS SBS kazandırır.
      
       
TÜRKİYE PISA ULUSAL MERKEZİ (tıkla(tıkla)
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
Teknik Okullar/ANKARA 

Tel: 0312 296 94 00 /9442-9532  (tıkla) 

    

          Smiley 2012 PISA Sonuçlarının amacını ve ölçülen sonuçlarını ingilizce okuyun(tıkla)
             PISA 2012 Results in Focus What 15-year-olds know and what they can do
            with what they know


   Pisa Nedir? (tıkla)   http://www.pisa.oecd.org PISA’nın  resmi internet sayfasıdır.

    

PİSA Türkiye
PİSA Türkiye
 Smile Pisa Türkiye[tıklayınız] (tıkla)
Smile PİSA Sınavı nedir? neyi ölçer öğrenmek için[tıklayınız]
   Smiley PİSA 2012 Sorularını inceleyin Çözmeyi deneyin(tıklayınız) (tıklayınız)(tıklayınız)
  
     Smiley  PISA Sorularını İngilizce dilinde  inceleyin hem ingilizcenizi geliştirin(tıklayınız) Global kaliteyi yakalamak için bu soruları çözmeyi deneyin üzerlerinde düşünün
    Smiley PISA 2012 Sonuçlarına göre Ülkelerin karşılaştırmalı Başarı sıralarını incelemek 
              için(tıklayınız)
    Smiley 2012 yılında 9.sınıfta okuyan 15 yaşındaki 28 000 000(28 Milyon) öğrenciden Rastgele seçilen 510000 Öğrencinin katıldığı PISA sınavına Türkiyeden de 9.sınıfta okuyan ortalama 15,5 yaşındaki 5000 öğrenci rastgele seçilerek sınava alındı. Her Öğrencinin gerçekte 55 Öğrencinin ortalama Performansını göstereceği varsayılmıştır.3 Aralık 2013'te açıklanan 2012 PISA sonuçlarına göre 2003 yılına göre OECD sıramız değişmedi gene Sondan 3. baştan 31. ülke konumumuz değiştirilemedi.
MEB'in Bakanlarının Partiler üstü olması ve en az 360 Milletvekili oyu ile ayrıca saçilmesi gerekir bence Başbakana bırakılacak gibi basit bir Bakanlık değil. Yani 10 senedir Türkiye yerinde saymış. MEB'in belirlediği sık sık değiştirdiği Ders proğramları(Arapça Müfredat = Öğretim programı), Seçtiği Öğretmenler , Öğrenciler, Dersaneler GLOBAL kalitede bir artış sağlayamadı. Problem nerede sizce?..(tıklayınız)Kemal Türkeli Matematik Öğretmeni+ Elektronik Yüksek Mühendisi(İTÜ) kemal_turkeli@yahoo.com
Açılımı “UluslararasıÖğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından, 15 yaş grubundaki öğrencilerin zorunlu eğitim
sonunda hayata hazır oluş durumlarını belirlemeyi amaçlayan
dünyanın en kapsamlı eğitim kalitesini ölçen bir araştırmasıdır. Bu araştırmaya
katılan ülkeler, belirlenen bilimsel ölçütler doğrultusunda eğitim düzeylerinin ve
öğrenci profillerinin katılmcı ülkeler arasında ne durumda oldukları hakkında bilgi sahibi
olurlar. Aynı zamanda kendi eğitim durumları ve uygulayacakları politikalar
hakkında objektif göstergeler elde ederler. PISA araştırması örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin, matematik
 okuryazarlığı, fen Bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri konu alanlarının
dışında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri,
okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.
PISA Projesi’nde; çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi
değişik soru türleri kullanılmaktadır. PISA Projesi’ne katılacak olan okul ve öğrencilerin
seçim işlemi, OECD tarafından tesadüfi (seçkisiz) yöntemle belirlenmektedir.
   PISA Projesi 2000 yılında uygulanmaya başlamıştır. Her yıl bir alan ağırlıklı olarak üçer
yıllık dönemler hâlinde uygulanan projeye ülkemiz, ilk kez 2003 yılında olmak üzere
2006 ve 2009 yıllarında da katılmıştır.
     OECD ülkeleri sıralamasında 2003 yılından bugüne tüm raporlarda Meksika’nın ardından en kötü performansı sergileyen Türkiye, OECD’ye yeni üye olan Şili’nin son sırada yer alması sayesinde sondan üçüncülüğe ancak yükselebildi.
-2000 yılından bu yana okuma performansı karşılaştırılabilir verilere sahip 64 ülke ekonomilerinde  32 ülke,  ortalama okuma-anlama performansında iyileşme gösterirken, 22 ülke sabit kaldı. 10 ülkenin performansında ise bozulma görüldü.

 Smile PİSA sınavının amacını öğrenmek için [tıklayınız]
     Smiley PİSA GLOBAL Sınavında Dünya Ülkeleri arasında sınıfta kaldık. 9 yıllık MEB eğitiminin Kazanımları!(Dersane destegine ragmen) Türkiyeye Global sınavda bir başarı getiremedi .
(tıklayınız) MEB Bakanlarının ve AKP Hükümetlerinin Global PİSA kriterlerine göre 10 senedir bir başarısı ölçülememiştir nedense. Başörtüsü ile PİSA sınavlarına giren öğrencilerin sayısının artmasından dolayı puanlarda bir başarımız ölçülememiştir nedense.(tıklayınız) (tıklayınız)
Başta OECD ülkeleri olmak üzere dünya ekonomisinin yüzde 80’ini temsil eden 65 ülkeden 15 yaşındaki öğrencilerin katıldığı araştırma, ülke eğitim sistemlerinin öğrencileri ne kadar iyi yetiştirdiğini ölçmek üzerine geliştirilmiştir. 2003 yılından bu tarafa düzenli olarak PISA Araştırması’na katılan Türkiye, 2012 sonuçlarına göre öğrencilerin matematik, fen ve okuma-anlama beceri düzeyleri konusunda OECD ortalamalarının gerisinde kaldı.
(tıklayınız)  , (tıklayınız)
PISA 2012 MATEMATİK SONUÇLARI (tıklayınız) PİSA Matematik 2012 test (tıklayınız) (tıklayınız) (tıklayınız)
Çok temel matematiksel işlemlerin ve sorgulamaların yapıldığını gösteren Seviye 1 ve Seviye 1 Altına giren öğrencilerimizin oranı, yüzde 42. OECD ortalaması ise yüzde 22. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran “Bizim öğrencilerimizin neredeyse yarısına yakını ancak temel matematiksel kavramları kolaylıkla kullanabildikleri sorularda daha başarılılar. Ancak daha karmaşık ilişkiler kurmaları gereken, daha üst düzey sorgulama, analiz ve yorum yapmaları gereken sorularda, yani Seviye 5 ve Seviye 6’nın toplamında öğrencilerimizin sadece yüzde 5.9’u başarılı. Sadece Seviye 6’ya bakarsak, yüzde 1 gibi vahim bir oran çıkıyor karşımıza” diyor. Bu oran, benzeri şekilde PISA Okuma ve PISA Fen sonuçlarında da yüzde 5’in altında kalıyor. Yani PISA’nın tüm sınavlarında, Seviye 5 ve üstü başarı gösterebilen öğrencilerimizin oranı yüzde 5’in altında. Peki bu oran diğer ülkelerde nasıl? Şangay’daki öğrencilerin yüzde 30,8’i Seviye 6’da. Singapurlu öğrencilerin yüzde 20’si Seviye 6’da. Bizdeki durumun tam tersine, Şangay’da öğrencilerin yüzde 1’i Seviye 1 Altında. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu yani yüzde 67’si Seviye 1 Altı, Seviye 1 ve Seviye 2’de.  DOĞU ASYA ÜLKELERİ ZİRVEDE
2012 PİSA Matematik Başarı sıralar:
1-Şangay-Çin 613(100 varsayarsak)
2-Singapur- 573
3-Hong Kong-Çin: 561
4-Çin Taipei: 560
5-G. Kore: 554
6-Macao-Çin: 538
7-Japonya: 536
8-Liechtenstein: 535
9-İsviçre: 531
10-Hollanda: 523
44-Türkiye: 448(73 puan Çine göre)
PISA 2012 FEN BİLGİSİ SONUÇLARI
Fen alanında ise 6 farklı seviye var. Matematik ve Okuma oranlarında olduğu gibi, bu alanda da Türkiye’den sınava giren öğrencilerin çok küçük bir yüzdesi Seviye 5 ve 6’da. Seviye 6, yani üst düzey bilimsel düşünme becerilerine sahip öğrencilerin oranı yaklaşık yüzde 0. Bu durumda bulunan diğer ülkeler Arnavutluk, Malezya, Peru, Romanya, Tunus, Uruguay, Şili, Brezilya, Ürdün ve Endonezya. Şangay’da bu oran yüzde 4. Ancak Şangay’da Seviye 5 ve 6’nın toplam yüzdesi yüzde 25. Yaklaşık yüzde 30’u ise Seviye 4’te. Yani öğrencilerinin yüzde 60’a yakını, Seviye 4 ve üzerinde bilimsel becerilere sahip. Estonya 2. Sırada, yüzde 40’dan biraz fazlası Seviye 4 ve üstünde. Seviye 4 ve üstünün OECD ortalaması, yüzde 28. Ancak Türkiye’de Seviye 5 ve 6’nın toplamı yüzde 3. Seviye 4 ve üstü becerilere sahip öğrenci oranı OECD’nin de altında, yaklaşık yüzde 14. Türkiye’de öğrencilerin yüzde 24’ü en temel beceriler olan Seviye 1 ve Seviye 1 Altında. Öğrencilerin yüzde 60’ı Seviye 2 ve altında.
  2012 PİSA  Fen Puanları:
1-Şangay-Çin: 580( 100 varsayarsak)
2-Hong Kong-Çin: 555
3-Singapur: 551
4- Japonya: 547
5-Finlandiya-545
6-Estonya: 541
7-G. Kore: 538
8-Vietnam: 538
9-Polonya: 526
10-Kanada, Liechtenstein: 525
43-Türkiye: 463 (79)
PISA 2012 OKUMA BECERİLERİ
Okuma becerileri de aynen matematikte olduğu gibi seviyelere ayrılıyor. Burada seviyeler, 6, 5, 4, 3, 2, 1a, 1b ve 1b’nin Altı olarak 8 seviyeye ayrılıyor. Seviye 6, çok sayıda çıkarımın yapılması, detaylı mukayese ve karşılaştırmaların yapılması, birden fazla ve uzun metin arasında bağlantılar kurabilme gibi üst düzey okuma becerilerini içeriyor. Seviye 5 de aynı şekilde fakat daha kısa metinlerde bu becerilerin kullanımını içeriyor. OECD ortalaması, Seviye 5 ve Seviye 6’da bulunan toplam öğrenci yüzdesi, OECD ortalaması yüzde 6. Ancak bu oran Şangay’da yüzde 25, Singapur, Japonya, Hong Kong’da yüzde 15’in üstünde. Şangay’da öğrencilerin yüzde 77’si Seviye 3 ve üzerinde. Türkiye’de Seviye 6’da bulunan öğrenci yüzdesi neredeyse 0, çünkü %1’in altında. Seviye 5 ise yüzde 2’nin biraz üstünde. Türkiye’de öğrencilerin yüzde 30’u okuma becerilerinde Seviye 3’te, yüzde 30’u Seviye 2’de. Yüzde 22’si ise Seviye 1 ve altında. Türkiye gibi Seviye 5 ve 6’da yüzde 5’ten daha az öğrencisi olan ülkeler, Kolombiya, Arjantin, Endonezya, Katar, Peru, Ürdün, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan gibi ülkeler.
2012 PİSA Okuma-Anlama Başarı Sıraları:
1-Şangay-Çin: 570
2-Hong Kong-Çin: 545
3-Singapur: 542
4-Japonya: 538
5-Kore: 536
6-Finlandiya: 524
7-Çin-Taipei-İrlanda-Kanada: 523
8-Polonya: 518
9- Liechtenstein-Estonya: 516
10- Avustralya-Yeni Zelanda: 512
42-Türkiye: 475 (83 puan Çine göre)
      
     SmileyTÜSİAD ve TÖDER’in girişimiyle yapılan ‘PISA 2012 Değerlendirmesi:
Türkiye için Veriye Dayalı Eğitim Reformu Önerileri’ konulu toplantıya
katılan OECD Eğitim Direktör Yardımcısı Andreas Schleicher, Hürriyet’in
sorularını yanıtladı.
(tıklayınız)
Schleicher, iyi performans gösteren ülkelerin öğretmene yatırım yaptığını anlattı.  PISA sınavlarına ilk yıl 28 ülkeyle başladık şu anda 74 ülke katılıyor. 
Bu değerlendirmede(PISA), öğrencilere öğretilenleri anlayıp anlamadıklarına değil,
öğrendiklerinden yeni bir şey ortaya koyup koyamadıklarına bakılıyor.
Türkiye için bu hayli zorlayıcı farklı bir konu. Türk öğrenciler en çok öğretilenleri
öğreniyor. Türkiye’deki çocuklara, okul testleri yaparsak diğer
 ülkelerdekilerden daha iyi bir sonuç alacaklardır. Ama PISA’da
öğrendiklerini kullanıp kullanamadıklarına bakılıyor.
Maalesef, öğrencilerin ne bildiğini değil, ne tür becerileri olduğuna bakılıyor.
 Bir başka kategori de işbirliği yapmak, insanların birlikte yaptıkları beceriler
 konusu. Ama Türkiye yeni yeni eğitim sistemini geliştirmek için yatırımlar
ve reformlar yapmaya başladı. Aslında Türkiye’nin şu anda yaptıklarını
Şanghay, Çin ve Singapur 20-30 yıl önce yaptı.
Son 10 yılda Türkiye’de bir iyileşme olmuş, bu iyileşme daha çok Doğu bölgelerinde.
Çünkü Türkiye, iyi öğrencilerini harika yapmaya çalışmamış ama daha kötü,
dezavantajlıları iyileştirmiş.
Kabul edilebilir seviyeden iyiye çıkmak işin zor olan kısmı. Normal mali kaynaklarla
daha fazla okul yapılabilir. Öğrenci sayısı da arttırılabilir.
Ama eğer öğrenme çıktılarının niteliği iyileştirilmek isteniyorsa öğretmenlere
de yatırım yapmak gerekiyor.
Hiçbir öğretmen nitelikli olmadan içinde bulunduğu eğitim sistemi nitelikli olamaz.
Temel olarak belli bir eğitim vermek isterseniz öğretmenlerinize dersiniz ki,
“şu yapılacak, bu yapılacak.” Ama daha üst seviyede bir eğitim vermek
istiyorsanız o zaman öğretmenlerin temel olarak mesleki kapasitesini,
yetkinliklerini, yeterliklerini ve özerkliğini arttırmanız  gerekir ki, kendi
öğretme ortamlarını kendileri belirleyebilsinler ve şekillendirebilsinler.
O yüzden bundan sonra yaşanacak zorluklar daha da farklı olacak.
Okulun özerkliği ile de PISA sonuçları arasında önemli bir ilişki var.
Türkiye’nin bu alanda gerçekten çok yolu var.
Özel okullar da dahil, Türkiye’de okulların kurumsal özgürlüğü yok.
Kendi eğitim sistemlerini ve ortamlarını etkileyemeyeceklerine dair
kabullendikleri yaygın bir algıları var.
Sadece okul müdürüne her kararı alması hakkı veriliyorsa ya da böyle
anlaşılıyorsa o okul bence özerk sayılamaz.
Ama eğer öğretmenler her karar aşamasında okullarında sistemin bir parçası
ise o zaman o okulun özerkliğinin başarısındaki en önemli özelliği
olduğunu görüyorsunuz.
Yüksek performanslı sistemler iyi öğretmenler yetiştirmekte çok başarılılar.
Öğretmenlik çok cazip bir meslek olarak kalıyor.
 Kendi kariyerlerinde yükselme imkanı da sunuyorlar.New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Şirin, sıralamaların 2009 PISA sonuçlarıyla neredeyse birebir örtüştüğünü, genel ortalamada Türkiye’nin, her zaman olduğu gibi bu sene de OECD ülkelerinin ortalamasının altında kaldığını belirtiyor. “2003’te benzer sonuçlara sahip olup 2012’de gerisinde kaldığımız iki ülke var: Uruguay ve Tayland. Ancak maalesef, 2003’te benzer sonuçlara sahip olup 2012’de önüne geçtiğimiz bir ülke de yok nedense” 
    
PISA 2012 Raporu’na göre;
Şangay bölgesi, Singapur, Hong Kong ve Kore PISA genel ortalamada ilk sıralarda yer alıyor.
Türkiye PISA 2012’de toplam 65 ülke arasında genel ortalamada 45. sırada.( Yüzde 71 başarılıyız)
Matematik’te 44. Sırada(Yüzde 69 Başarımız)
Okuma – Anlama Becerilerinde 42. Sırada(Yüzde 64.sıradayız)
Fen Bilgisi’nde ise 43. Sırada yer almakta.
Türkiye hem genel ortalamada hem de alan testlerinin tamamında OECD ortalamasının oldukça altında.
Örneğin Yunanistan, Slovenya, İsrail ve Rusya gibi ülkelerin  gerisindeyiz.
    Smiley PİSA(Uluslararası  Öğrenci Değerlendirme Programı) 2009(Türkiyeden 15 yaşında 4996 Öğrenci PİSA sınavına girdi) Sınav sonuçları açıklandı [tıklayınız] Rapor için [tıklayınız]   Pisa başarısızlığımızın nedeni için [tıklayınız] Türkiye; 2006 yılında 30  OECD ülkesi arasında 29. sıradayken açıklanan 2009 sonuçlarına göre 35 OECD ülke arasında 32. sırada, yarışmaya katılan 65 ülke içinde 44. sırada yer almıştır.[tıklayınız]Dikkat edilirse sondan 4.yüz. PISA OECD ortalaması, tüm uygulamalarda yaklaşık olarak 500 puan civarında gerçekleşmiştir. Bunun 34'ü OECD'ye üye ülke. Kore ve Finlandiya üç alanda da ilk sırada. OECD ortalaması 494 puan. 14 ülke OECD ortalamasında. 9 ülke ortalamaya çok yakın. En düşük puan Meksika'nın, 425. Türkiye, Meksika ve Şili'nin de içinde bulunduğu 18 ülke 2. düzeyde. 2. düzeye ulaşamayan öğrencilerin okuduklarını anlamadıkları ve uygulayamadıkları öngörülüyor. Türkiye okuma alanında 464 puanda, 41. sırada. OECD ortalaması 493 puan. Matematik alanında 445 puanda, 43. sıradaOECD ortalaması 496 puan. Fen Bilimlerinde 454 puanda, 41. sırada" dedi.
  ... devamını okumak için [tıklayınız]    Smiley 2009 PİSA sonuçlarının yorumu(tıklayınız)
     Smiley Okul Ders Programını PİSA Başarısı için mi değiştirmeliyiz
         yoksa Öğrencilerin yetişkin olduklarında başarılı Mutlu
 olabilmeleri için mi degiştirmeliyiz?(tıklayınız)
   Smiley TBMM CHP PİSA Başarısızlığımızı Bakana  sordu[tıklayınız]
PISA 2009 yarışmasında ekonomik anlamda hamle yapan ülkeler Çin(Şanghay), Kore, Finlandiya, Çin(Hong Kong) ve Singapur ilk 5 sıraya yerleşmişlerdir. Ülkelerin gelişme hamlesi ile eğitim sisteminin niteliği arasındaki ilişki sonuçlarda  hemen öne çıkmaktadır. PISA 2009 Matematik Okuryazarlığı alanında Türkiye, 2003 uygulamasında 423 puan, 2006 yılında 424 puan, 2009 yılında ise 445 puan elde etmiştir. Ülkemiz, bu alanda bir önceki uygulamaya göre 21 puanlık bir artış göstermiştir. Matematik performansı OECD ortalamasının altında kalıp da 2009 yılında performanslarını iyileştiren beş ülkeden birisi Türkiye’dir. Diğer dört ülke, Meksika, Yunanistan, Brezilya, Tunus’tur. “Türkiye puanını en fazla arttıran ülkeler arasında; ancak henüz seviye atlayamadık. 1’in en düşük, 6’nın en yüksek seviye olduğu PISA’da, hem 2003’de hem 2009’da fen bilimleri, matematik ve okumada 2. seviyedeyiz. Eğitim alanında son yıllarda atılan adımlar olumlu sonuçlar getirmekle birlikte, kapsamlı bir eğitim reformuna olan ihtiyaç devam ediyor.[tıklayınız] 2009 PISA yorumu için [tıklayınız]
    Smiley PİSA Soruları[tıklayınız]
15 yaşındaki öğrencilerimizin 3 yılda bir girdiği Global PİSA sınavında 100 ülke içinde Türkçeden 67., Matematik ve Fen okur yazarlığında ise 77. sıradayız.Artık ders konularımız mı global değil öğretmenlerimiz mi proğramı öğretemiyor yoksa öğrencmiz  mi ilgisiz artık siz karar verin. Meksika Uğanda düzeyinde öğrencilerimiz. SBS sınavları kaldırılsa ne olur ki ortada büyük Global kalite ile karşılaştırıldığında büyük bir Global kalitesizlik sözkonusu....


PİSA sınavını özetleyen sunuyu izleyin[tıklayınız]
Smile My Pisa sitesi için[tıklayınız] 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının (İngilizceProgramme for  International StudentAssessment) kısaltılmış adıdır. Kısaltılmış adı Pisa’dır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) tarafından1997'de geliştirilen bu sınav uluslararası çapta üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin(8. Sınıf veya 9.sınıfta okuyan ) başarısını sınamaktadır. Uluslar Arası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı OECD ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerin, zorunlu eğitim sonunda, katılacakları günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlar karşısında ne ölçüde hazırlıklı yetiştirildiklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Pisa sınavında Ölçülmeye çalışılan nitelik, öğrencilerin okulda müfredat kapsamında ele alınan  konuları ne dereceye kadar öğrendikleri değil, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda sahipoldukları bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneği, öğrencilerin düşüncelerini analiz edebilme, akıl yürütme ve okulda öğrendikleri fen ve matematik kavramlarını kullanarak etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olup olamadıklarıdır.Öğrenci başına eğitim harcamaları ortalaması Avrupa Birliği ülkelerinde 4 bindolarken, ülkemizde ise 390 dolardır.

PİSA 2009
PİSA 2009
1997'de geliştirilen bu değerlendirme programı ilk kez 2000 yılında uygulanmıştır. Okuma becerilerine yoğunlaşan 2000'deki sınavın sorularının 3'te2'si bu alandandı . 2000 yılında yapılan 32 farklı ülkeden 265.000 öğrenciye PISA uygulandı. Bu ülkelerin 28'i OECD üyesi ülkelerdi. 2002 yılında aynı sınav OECD üyesi olmayan 11 ülkeye de uygulandı.  

Sinop BOYABAT'ta öğrenciler PİSA'ya katıldı.[tıklayınız] 2009'da Öğrencilere yapılan sınav 1 er saatlik iki oturum ve bir anketten oluşmuştur.PISA çalışması eğitim yöntemlerinde standartlaştırmayı ve gelişmeyi arttırmakla birlikte dünyada okul çocuklarının başarısını da karşılaştır
makta  ve test etmektir. PİSA Global öğrenci kalitesini araştıran bir sınavdır. Hangi ülkenin Eğitimi daha başarılıdır sorusunun cevabını da  PİSA ortaya çıkarmaktadır
2003 yılında uygulanan PISA sınavında  matematik( Problem çözme becerileri ölçülmüştür), fen bilimleri, okuma becerileri (Okuma-anlama) olmak üzere üç alanda planlanmıştır. Türk Eğitim Sistemi ne yazık ki dünyadaki bilimsel ve ekonomik gerçeklere duyarlı bir yapı taşımamaktadır.
Üç yılda bir uygulanan  sınavlar her dönemde belli bir derse yoğunlaşır ancak öğrenciler diğer ana derslerden de sınanır. 2003 yılında içinde 30 OECD ülkesinin de bulunduğu 41 ülkede 275.000'den fazla öğrenciye PISA sınavı uygulandı. PISA 2003 projesinin test ve anketleri ülkemizde 2003 yılının Mayıs ayında7 coğrafi bölgemizden randımla (kura çekerek rastgele tesadüfi temsili yöntemle ) seçilen 12 İlköğretim okulu ve 147 Lisede 1987 doğumlu toplam 4855 öğrencimizeuygulanmıştır.
 2003 sınavında  ana konu Matematiğin yararlı olduğu gerçek hayattaki durumların sorgulandığı Matematik okur yazarlığıydı. Bu sınavda ilk kez problem çözme de test edilmiştir. PISA 2003'e katılan ülkeler arasında Matematik alanında en yüksek başarı puanına sahip ülke 550 puanla Hong Kong-Çin'dir. Finlandiya, Kore, Hollanda,  Lihtenştayn, Japonya, Kanada, Belçika başarı sıralamasında bu ülkeyi takip etmektedir. En alt sırada ise 356 puanla Brezilya bulunmaktadır.
PISA 2003 projesi sonuçlarına göre Türkiye 'nin Matematikteki ortalaması 423 puandır. Bu puanla Türkiye projeye katılan ülkeler içinde, Yunanistan, Sırbistan,  Uruguay, Tayland gibi ülkelerden farklı olmayan bir performans sergilemiştir. Bunun yanı sıra Meksika, Endonezya Tunus ve Brezilya gibi ülkelerden daha yukarıda gözükmektedir. Türkiye yukarıda adı geçenlerin dışındaki tüm ülkelerden daha düşük performans göstermektedir. Örneğin PISA çalışmasıylaölçülen olasılık, değişim ve ilişkiler, örüntü, metinler arası ilişki kurma gibi konular  mevcut programlarımızda yoktu. Ayrıca problem çözme becerisi de müfredatlarımızda gereken şekilde yer bulamamaktadır. Yeni müfredatlarda bu eksiklikler giderilmiş ve kazanımlar yerleştirilmiştir.

PISA 2003’te  Türkiye’nin Problem Çözmede  Ortalama Başarısı 34.(Uruguay ile aynı sırada Meksika’dan bir öndeyiz.)

 2006 yılında 57 ülkenin katıldığı PISA sınavında ana tema fen bilgisi okur yazarlığı oldu.2006'da 57 Ülkede okuyan 32 milyon öğrenciden rastgele seçilen 400 binlik alt kümesine PISA sına
vı uygulanmıştır. Bu sınava Türkiyeden 160 okuldan 35'er öğrenciden 4942 öğrenci katılmıştır.2006 PİSA sonuçlarına göre öğrencilerimiz Fen Bilimleri ve Matematik Okur yazarlığında her 100 öğrencilik alt kümede 77.sırada başarılıdır.2006 PİSA sonuçlarına göre öğrencilerimiz Okuma becerileri bakımından her 100 öğrencilik alt kümede 67.sırada başarılıdırlar.  2006 sonuçlarına göre Fende 57 ülke içinde 43.sırada Matematikte
 41.sırada, Okuma becerilerinde ise 37.sırada başarılıyız. 2009'daki sınavda ana tema yeniden okuma (anlama) becerileri oldu. 67 ülkede yapılan 2009 PİSA'ya Türkiyeden  6790 öğrenci katıldı.Pisa 2009 hakkında bilgi edinmek için [tıklayınız]
 SurprisedPİSA sınavında başarı sıramız[tıklayınız]
Surprised PİSA sınavında soruların kaçını doğru cevaplandırabiliyoruz?[tıklayınız] 
Surprised PİSA Fen okur yazarlığında başarı sıramız[tıklayınız] 
Surprised PİSA sınavındaki başarısızlığımız neyi göstermektedir? [tıklayınız] 
Derleyen Kemal Türkeli
 Smile PİSA sınavlarında veya sınavın başarılı olabilmesi için alt küme öğrencilere Pilot dlarak sorulan Matematik soruları.SBS, LYS veya YGS sınavlarında bu soruların benzerlerinin sorulma olasılığı yüksektir. Çünkü 15 yaşındaki öğrencilerimiz Dünya öğrencileri içinde her 100'lük alt kümede 77. sıradadır.Matematik sorularını görmek çözmeyi denemek için[ tıklayınız
Smile PİSA sınavı Matematik sorularını çözmeyi deneyin olası cevabınızın nasıl değerlendirileceğini                   inceleyin[tıklayınız] 
Smile PİSA Sınavı Matematik Problem Çözebilme performansını ölçen sorular ve hangi cevabın nasıl              puanlanacağı bilgileri [tıklayınız]
Smile YGS, LYS SBS Adayları PİSA sınavlarında sorulmuş FEN sorularını çözmeyi deneyin Global                 kaliteden geri kalmayın[tıklayınız]

 Smile PİSA  OKUMA BECERİSİ TÜRKÇE SORULARINI YGS, LYS,SBS Adayları çözmeyi denesin.Global kaliteyi öğrenmeye çalışın.[tıklayınız]

  Smile PİSA 2000, 2003 SORULARINI VE BEKLENEN YANITLARINI iNGİLİZCE OKUYUN GLOBAL KALİTENİZİ TEST EDİN HEM DE iNGİLİZCENİZİ GELİŞTİRİN[TIKLAYINIZ]


 http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/pisa/pisaraporu.htm MilliEğitim Bakanlığı PISA raporu
  http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/pisa/pisaraporuek.doc Türkiye'ninPISA karşılaştırmasıWord (.doc) dosyası
  http://pisacountry.acer.edu.au/   Ülke kıyaslamaları
PİSA sınavları için [tıklayınız]
ilgili yazılar hazır oldukça yayınlanacaktır
ilgili yazılar hazır oldukça yayınlanacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder